معرفی کارفرمایان

تعداد کارفرمایان : 14

پرسیس

سال تاسیس :
1394
اندازه سازمان :
10
استان مجموعه :
اصفهان
شرکت خدمات مسافرتی تکاگشت

شرکت خدمات مسافرتی تکاگشت

سال تاسیس :
1373
اندازه سازمان :
7
استان مجموعه :
اصفهان

آژانس مسافرتی مدعیان آوای هور

سال تاسیس :
1394
اندازه سازمان :
4
استان مجموعه :
اصفهان
آژانس اسپادانا گشت آرمین

آژانس اسپادانا گشت آرمین

سال تاسیس :
1373
اندازه سازمان :
10
استان مجموعه :
اصفهان

آژانس مهرورزان چهلستون

سال تاسیس :
1379
اندازه سازمان :
10
استان مجموعه :
اصفهان
آژانس چلیپا گشت سپاهان

آژانس چلیپا گشت سپاهان

سال تاسیس :
1389
اندازه سازمان :
6
استان مجموعه :
اصفهان
آژانس اوج پرواز سندباد

آژانس اوج پرواز سندباد

سال تاسیس :
1388
اندازه سازمان :
بالای هشت نفر
استان مجموعه :
اصفهان
آژانس مسافرتی مهروماه

آژانس مسافرتی مهروماه

سال تاسیس :
1388
اندازه سازمان :
10
استان مجموعه :
اصفهان
آژانس هواپیمایی پیکاک

آژانس هواپیمایی پیکاک

سال تاسیس :
1382
اندازه سازمان :
6
استان مجموعه :
اصفهان
شرکت سفرهای علاءالدین

شرکت سفرهای علاءالدین

سال تاسیس :
1395
اندازه سازمان :
85
استان مجموعه :
تهران
ایرانگردی مارکوپولو

ایرانگردی مارکوپولو

سال تاسیس :
1388
اندازه سازمان :
70
استان مجموعه :
تهران
خانه مسافر بادرود

خانه مسافر بادرود

سال تاسیس :
1393
اندازه سازمان :
5
استان مجموعه :
اصفهان
آذرخش پارسه آریانا

آذرخش پارسه آریانا

سال تاسیس :
1392
اندازه سازمان :
8
استان مجموعه :
اصفهان
هولدینگ پارس

هولدینگ پارس

سال تاسیس :
1389
اندازه سازمان :
50- 100
استان مجموعه :
اصفهان