معرفی کارفرمایان

تعداد کارفرمایان : 12
هتل پارت

هتل پارت

سال تاسیس :
1388
اندازه سازمان :
25
استان مجموعه :
اصفهان
هتل پارسیان عالی قاپو

هتل پارسیان عالی قاپو

سال تاسیس :
1361
اندازه سازمان :
75
استان مجموعه :
اصفهان
هتل سنتی کشیش

هتل سنتی کشیش

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۱۰ تا ۱۵
استان مجموعه :
اصفهان

هتل آپارتمان هشت بهشت

سال تاسیس :
1380
اندازه سازمان :
حدود 10 نفر
استان مجموعه :
اصفهان
هتل جام فیروزه

هتل جام فیروزه

سال تاسیس :
1395
اندازه سازمان :
8
استان مجموعه :
اصفهان
مجتمع گردشگری خورشید اردهال

مجتمع گردشگری خورشید اردهال

سال تاسیس :
1393
اندازه سازمان :
20
استان مجموعه :
اصفهان
هتل بین المللی قصر طلایی

هتل بین المللی قصر طلایی

سال تاسیس :
1386
اندازه سازمان :
400
استان مجموعه :
خراسان رضوی
هتل آوین

هتل آوین

سال تاسیس :
1394
اندازه سازمان :
بیش از 35 نفر
استان مجموعه :
اصفهان
هتل زهره

هتل زهره

سال تاسیس :
1384
اندازه سازمان :
40
استان مجموعه :
اصفهان

دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
15
استان مجموعه :
اصفهان
هتل پیروزی

هتل پیروزی

سال تاسیس :
1359
اندازه سازمان :
بیش از 80 نفر
استان مجموعه :
اصفهان