معرفی کارفرمایان

تعداد کارفرمایان : 15

ترنج

سال تاسیس :
1394
اندازه سازمان :
20
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران بروز

رستوران بروز

سال تاسیس :
1389
اندازه سازمان :
۶۳ نفر
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران تالار مشاهیر

رستوران تالار مشاهیر

سال تاسیس :
1392
اندازه سازمان :
۱۰۰
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران هرمس

رستوران هرمس

سال تاسیس :
1390
اندازه سازمان :
30
استان مجموعه :
اصفهان
طنجه

طنجه

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۸۰
استان مجموعه :
اصفهان

قاطی پلو پدربزرگ

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۶
استان مجموعه :
اصفهان
کافه رستوران جنوا

کافه رستوران جنوا

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۷
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران ساج

رستوران ساج

سال تاسیس :
1394
اندازه سازمان :
۱۰
استان مجموعه :
اصفهان
فست فود سلول١٦

فست فود سلول١٦

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
١
استان مجموعه :
تهران

رستوران زمرد

سال تاسیس :
1383
اندازه سازمان :
۱۰
استان مجموعه :
اصفهان
فست فودکاریز

فست فودکاریز

سال تاسیس :
1385
اندازه سازمان :
20
استان مجموعه :
اصفهان

رستوران فرنگي آسادو

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
٢
استان مجموعه :
اصفهان
باغ رستوران کلبه

باغ رستوران کلبه

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
30
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران شمعدونی

رستوران شمعدونی

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۴۵
استان مجموعه :
اصفهان