لیست کارفرمایان گردشگری

فست فود سلول١٦

فست فود سلول١٦

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
١
استان مجموعه :
تهران

رستوران زمرد

سال تاسیس :
1383
اندازه سازمان :
۱۰
استان مجموعه :
اصفهان

آسادو

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
٢
استان مجموعه :
اصفهان
باغ رستوران کلبه

باغ رستوران کلبه

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
30
استان مجموعه :
اصفهان
رستوران شمعدونی

رستوران شمعدونی

سال تاسیس :
1397
اندازه سازمان :
۴۵
استان مجموعه :
اصفهان