نیکو بر شرق سپاهان

نیکو بر شرق سپاهان

صنایع لاستیک سازی نیکوبر شرق سپاهان در سال 1373 برای اولین بار در کشور تولید آزمایشی کاسه نمد را شروع کرده و در سال 1375 موفق به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن در زمینه تولید کاسه نمد و قطعات لاستیکی گردید و کلیه ی تولیدات خود را با علامت تجاری SWNOK به کارخانجات صنعتی ، کشاورزی خودرویی در سراسر کشور عرضه نمود.