مجموعه لمزی (واحد اصفهان)

مجموعه لمزی (واحد اصفهان)

رستوران - کافی شاپ – شهربازی سیتی سنتر اصفهان

فرصت های شغلی:


سالندار

f
۹۸/۱۱/۲۸
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه سر کار حضور دارند شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل میباشند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

آشپز

f
۹۸/۱۱/۲۸
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه سر کار حضور دارند شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل میباشند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

نانوا

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۱۴
روز و ساعت کاری
توافقی
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

صندوقدار

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۱۴
روز و ساعت کاری
توافقی
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

کافی شاپ کار

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۱۴
روز و ساعت کاری
توافقی
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

اپراتور شهربازی

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۲
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه ها سرکار حضور دارند شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل هستند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

سرپرست رستوران

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۲
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه سر کار حضور دارند شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل میباشند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

سالن دار

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۲
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه سرکار حضور دارند و روزهای شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل میباشند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت

آشپز

(این آگهی بسته شده است)
۹۸/۱۰/۲
روز و ساعت کاری
پنج شنبه و جمعه ها سر کار حضور دارند واز روز شنبه تا چهار شنبه یک روز تعطیل هستند
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت