گروه شاهکار

گروه شاهکار

کارگاه تولیدی صنایع دستی

فرصت های شغلی:


نیرو تولید صنایع دستی

f
۹۸/۱۱/۲۷
روز و ساعت کاری
شنبه تا چهارشنبه 08-17 و پنجشنبه ها 08تا 15 بسته به نوع و حجم سفارش این زمان قابل تغییر است. در صورت تغییر یا الزام به اضافه کار اضافه کار تعلق میگیرد.
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت