ترنج

مجموعه خانهای توریستی ترنج شامل رستوران و کافه وشربتخانه وعکاسخانه

فرصت های شغلی:


سالندار

f
۹۹/۳/۲۳
روز و ساعت کاری
رستوران 10الی16 سپس19الی 23. کافه 11الی 23
استان محل کار
اصفهان
نوع قرارداد
تمام وقت